J 2 - Pro A Messieurs - 9 septembre 2016

Rencontre : Istres contre Pontoise-Cergy

Istres
Pontoise-Cergy

Assar Omar
Karlsson Mattias
Assar Omar
Karlsson Mattias
Assar Omar
Assar Omar
Karlsson Mattias
Assar Omar
Karlsson Mattias
Assar Omar
Karlsson Mattias
Brossier Benjamin
Flore Tristan
GBrossier Benjamin
Flore Tristan
Brossier Benjamin
Flore Tristan
Brossier Benjamin
Flore Tristan
Brossier Benjamin
Flore Tristan
Brossier Benjamin
FloreTtristan
Monteiro Thiago
Stoyanov Niagelo
Monteiro Thiago
Stoyanov Niagelo
Monteiro Thiago
Stoyanov Niagelo
Monteiro Thiago
Stoyanov Niagel
Monteiro Thoago
Stoyanov Niagel
Monteiro Thiago
Stoyanov Niagel
Assar Omar
Flore Tristan
Assar Omar
Flore Tristan
Assar Omar
Flore Tristan
Assar Omar
Flore Tristan
Assar Omar
Flore Tristan
Assar Omar
Flore Tristan

Photos ® Pottecher Jean

Istres vs Pontoise-Cergy.. 1 à 3

1° set -->Assar Omar vs Karlsson Mattias 3-1 ( 8, -14, 8, 6 )
2° set --> Brossier Benjamin vs Flore Tristan 0-3 (-9, -8, -7)
3° set --> Monteiro Thiago vs Stoyanov Niagel 0-3 ( -9, -11,-13 )
4° set --> Assar Omar vs Flore Tristan 2-3 ( 5, 4, -11, -6, -8 )